Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2015

ptup
1197 e6a0 500
Reposted fromarabella1808 arabella1808
ptup
ptup
0846 a722
Reposted fromrol rol
ptup
2187 24bc 500
Reposted frommelchama melchama
ptup
ptup
4801 ad0d 500
Reposted fromfelicka felicka
ptup
Ja nie wiem jak się wymyśla coś wielkiego, ja właściwie nic nie wiem, ja chcę poleżeć trochę pod kołdrą.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
Reposted fromweightless weightless
9961 4330 500
Reposted fromsugar-spell sugar-spell
ptup
4562 3a1b 500
Reposted fromilovejackets ilovejackets
ptup
Photo by Izis Bidermanas
Reposted fromaglaja aglaja
ptup
Human-Shaped Species Of Mushroom Discovered In UK
(IFLScience, April 28, 2015)
Reposted fromArchimedes Archimedes
ptup
Pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy w internecie, więc boimy się jeszcze bardziej. Chodzimy na terapie, mówić o swoim lęku, próbując go oswoić, chociaż wiemy, że oswojenie go jest niemożliwe - lęk jest jak wściekłe, przyniesione z ulicy zwierzę, rozdrapujące wszystko dookoła.
— Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
ptup
ptup
 Jestem w najlepszym momencie swojego życia. I każdy dzień jest lepszy niż poprzedni.
— pokolenieikea.com
Reposted fromcheri cheri
Reposted frommessedup messedup
ptup
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— kobiececytaty
Reposted fromwonderLife wonderLife
ptup
Chcę Cię taką zobaczyć, bez żadnego erotyzmu. Zobaczyć Cię całą, wszystkie blizny, wszystko, dokładnie wszystko. Patrzeć i widzieć duszę, która lśni pod cienką warstwą skóry, która pulsuje w żyłach, płonie w sercu. Chcę Cię taką zobaczyć. Po prostu, zwyczajnie, tak jak patrzy się na motyle, które przefruwają Ci kilka centymetrów przed nosem, piękne, nieuchwytne, nierealne prawie.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
ptup
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl